عاشورا آینه است برادر آینه....!!!

وقتی به آینه نگاه میکنیم که بخواهیم عیب و نقص خودمون رو از جهت ظاهری برطرف کنیم واقعه عاشورا هم یک آینه هست برای ما تا وقایع رو یک به یک ببینیم و نکته برداری کنیم که چرا اهل کوفه چنین کردند و چنان اما برای چه؟ برای اینکه در قیام امام زمان عج پای ما نلغزد و مثل اهل کوفه بی وفا نباشیم و پشت سر امام زمان خویش بایستیم نه اینکه در خود آینه محو شویم و به گریه و روضه فقط و فقط بپردازیم.....

/ 1 نظر / 38 بازدید