جنگ منطق ها

سلام

جنگ امروز و درگیری هایی که در کشورهای مختلف به پا شده در واقع جنگ عقائد و افکار و منطق ها است. اگه بخوام بهتر بگم باید بگم:

منطق ما اعتدال هست     منطق داعشی ها افراط

منطق ما شیعی و علوی هست       منطق اونا وهابی و سلفی

منطق ما هیهات منا الذله هست       منطق اونا کشتن

منطق ما مرگ با عزت هست          منطق اونا کشتن حیوان گونه

منطق ما ما رایت الا جمیلا هست           منطق اونا ما رایت الا الحیوان(ببخشید دوستان)

منطق ما سر به داری هست        منطق اونا سر به دار کردن بچه 3 ساله

خلاصه ما آماده ایم

/ 0 نظر / 21 بازدید