کربلا جریان است نه حادثه....

واقعه عاشورا حادثه نیست که فقط در برهه ای از تاریخ و در سال 61 هجری آنهم توسط اهل کوفه اتفاق بیافتد و تمام شود و برود بلکه اگز عبریت گیری نشود کربلاها و عاشورا ها تکرار میشود فقط اسم و رسم ها عوض میشود و ماهیت همان هست که هست....از این جهت عاشورا یک جریان هست و یک تفکر نه برای شیعیان که برای کل انسانها چرا که درس حسین درس آزادگی و مردانگی هست و امام حسین ع  با قیام خود برای تمام انسانها خط دهی میدهد تا اسیر یزید های زمان خویش نشوند و ذلت قبول نکنند .....این است یکی از نقاط بارز عبرتگیری از کربلا.....

/ 2 نظر / 38 بازدید
helen

سايت خيلي خيلي زيبايي دارين [لبخند] ...